دکتر مقتدایی در نطق میان دستور: رئیس جمهور شجاعانه و فعالانه به دنبال تغییرات مدیریتی باشد

دکتر مقتدایی در نطق میان دستور: رئیس جمهور شجاعانه و فعالانه به دنبال تغییرات مدیریتی باشد

بیشتر

مقتدایی: حملات موشکی سپاه، یک پاسخ تنبیهی به رژیم صهیونیستی بود

ایران با صراحت اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی را تنبیه خواهد کرد و این اتفاق افتاد

بیشتر