توئیت دکتر عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص #طوفان_الاقصی

رخداد 7 اکتبر تاریخ، جغرافیا و سیاست را تغییر خواهد داد؛ رژیم اشغالگر قدس رفتنی تر شد....