پاسخ ایران به حمله اسرائیل به کنسولگری

سیلی غیرتمندانه ایران به اسرائیل