دکتر مقتدایی در نطق میان دستور: رئیس جمهور شجاعانه و فعالانه به دنبال تغییرات مدیریتی باشد

مقتدایی با اشاره به ناکارآمدی‌های مدیریتی در کشور خواستار ورود رئیس جمهور به این حوزه و تغییرات مدیریتی به صورت فعالانه و شجاعانه شد.  مقتدایی در ادامه خطاب به رئیس جمهور، اذعان داشت: در دنیایی که ما الهام بخش آن هستیم آیا شایسته است که موانع و مشکلات مدیریتی به گونه ای باشد که بخشی از خردمندان، دانایان و افراد باتجربه کنار نشسته باشند و عملا از این سرمایه های انسانی استفاده نشود.  وی افزود: مطمئن باشید این روند صرفا به مجلس محدود نمی شود و هرگونه بی دقتی در آینده نه چندان دور، دامن خود دولت را نیز می گیرد. خیرخواهانه می گویم تجدید نظر در مدیریت ها شجاعتی است که امروز باید آن را انجام دهید.  عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: انسان های عزیز و توانمندی در کشور وجود دارند پس چرا باید استان ها و شهرستان ها را صرفا در یک چارچوب محدود مدیریتی خلاصه کرد. ما امروز وارث ایثارگری های ملت هستیم اما توقع ما در این فرصت باقیمانده آن است که رئیس جمهور تغییرات مدیریتی را به صورت فعالانه و شجاعانه عملیاتی کند.