نظارت حداکثری کمیسیون امنیت ملی مجلس بر فعالیت سفارتخانه‌های ایران

رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس با بیان اینکه روابط ایران با کاردانی و درایت وزیر امور خارجه روبه گسترش است، گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طی یک ماه گذشته با برگزاری چندین جلسه مشترک با وزیر امور خارجه و معاونین و مدیران این وزارتخانه به دنبال نظارت حداکثری بر روند فعالیت‌های سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور است.

بیشتر

مکاتبه مقتدایی با وزیر خارجه درباره روابط با کشورهای دوست و همسایه

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از مکاتبه‌ای با وزیر امور خارجه مبنی بر عملکرد فعالانه‌تر سفارت ایران در سوریه خبر داد.

بیشتر