تعیین تکلیف اراضی جنب شهرک بختیاردشت، مهمترین مطالبه صافکاران

در جلسه ای با حضور اعضای اتحادیه صنف صافکاران وسائط نقلیه اصفهان، با کارشناسان دفتر نماینده مجلس مهمترین مسایل و مشکلات این صنف تبیین شد.

بیشتر