تعیین تکلیف اراضی جنب شهرک بختیاردشت، مهمترین مطالبه صافکاران

صنف صافکاران وسائط نقلیه اصفهان یک مطالبه مهم را در جلسه با کارشناسان دفتر عباس مقتدایی مطرح نمودند و آن تعیین تکلیف زمینیهایی است که در سال 1370 توسط این اتحادیه خریده شده است. این اراضی که در اتوبان ازادگان و جنب شهرک بختیار دشت ابتیاع شده بنابر بند 20 ماده 55 قانون شهرداری که مشاغل آلاینده و مزاحم را ملزم به تمرکز در حاشیه شهرها می نماید؛ به منظور انتقال واحدهای این صنف خریداری و 55 درصد از آن ، پس اتز پرداخت هزینه تفکیک و کاربردی به شهرداری واگذار شده است ولیکن بنابر اظهارات صافکاران پس از سالها تردد بین شهرداری، مسکن و شهرسازی ، ساماندهی مشاغل شهری جهد کشاورزی - محیط زیست، اکنون سازمان محیط زیست مخالف استقرار واحدهای صنف مزبور در این اراضی است. مهمترین درخواست این صنف تعیین تکلیف این اراضی بعد از گذشت سی سال بلاتکلیفی است. رفع مشکلات مالیاتی و کاهش نرخ بیمه از دیگر مطالبات این اتحادیه است.