صنف مصنوعات پلاستیک خواستار رفع موانع کار شدند

در جلسه مورخ 28 / 9 / 1400 با حضور اعضای هیأت مدیره صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات پلاستیک با کارشناسان دفتر عباس مقتدایی، اهم مسائل و مشکلات به شرح نمودارذیل مطرح شد و رفع موانع فعالیت  این صنف در دستور کار دفتر قرار گرفت.