تناقضات قانونی، مهمترین گلایه موسسات کرایه اتومبیل

جلسه ای با حضور کارشناسان دفتر دکتر مقتدایی با اعضای اتحادیه صنف دفاتر و مرسسات اتومبیل کرایه برگزار شد.

بیشتر