تذکر دکتر مقتدایی به وزیر تعاون و وزیر کشور پیرامون مشکلات بیمه ای رانندگان تاکسی

دکتر مقتدایی در خصوص رفع مشکلات بیمه ای رانندگان خدوم تاکسی، به وزیر تعاونف کار و رفاه اجتماعی و نیز وزیر کشور، تذکر کتبی داد و خواستار رفع مشکلات آنها شد

بیشتر

سوال دکتر مقتدایی از وزیر ارتباطات پیرامون «علت عدم شفاف سازی لازم در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام

سوال دکتر مقتدایی از وزیر ارتباطات پیرامون «علت عدم شفاف سازی لازم در خصوص مفاد قرارداد با تلگرام و چرایی و چگونگی محاسبه ترافیک بین الملل برای کاربران این شبکه اجتماعی» در تاریخ 99/11/1 در مجلس قرائت شد.

بیشتر