نماینده اصفهان: دولت به داد دامداران برسد

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: دامداران کشور امروز در مشکلات فراوانند و متولیان امر صدای حق آنان را نمی شنوند.

به گزارش ایسنا، عباس مقتدایی با بیان اینکه بارها با دولت مکاتباتی در این زمینه داشته ایم و خواستار این شدیم که دولت به داد دامداران برسد، تصریح کرد: دامداران به علت گرانی، نبود نهاده و در نهایت عدم توانمندی مالی برای تامین آذوقه، دام های مولد و صغیر خود را به کشتارگاه می برند. این روند در آینده ای نه چندان دور موجب افزایش بی رویه قیمت گوشت و محصولات لبنی می گردد و در صورت عدم مدیریت صحیح، کشور را از مسیر خودکفایی به مسیر واردات هدایت می کند. مکاتبات متعدد مجلس با دولت مخصوصا وزارت جهاد کشاورزی و عدم رفع مشکلات، بیانگر عدم مدیریت صحیح در مجموعه های متولی می باشد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی آنگونه که باید و شاید عمل نکرد، روزی بحث گرانی مرغ، روزی نهاده های دامی صنعت دام و صنعت غلات و این روزها بحث دامداران و گرانی محصولات لبنی و... می شنویم، این ها از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که امیدواریم در این روزهای پایانی دولت، این وزارتخانه اقدام موثری در حل مشکلات انجام دهد.

مقتدایی خاطرنشان کرد: در نامه ای به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور خواستار ورود شخصی و جدی ایشان شدم و الان بحث دامداران که در اصل بحث تامین گوشت و محصولات لبنی است، موضوع بسیار مهمی است که باید شخص آقای رئیس جمهور ورود کند.

نماینده اصفهان افزود: همچنین در نامه ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار ورود فوری این سازمان و نظارت لازم و همچنین برخورد با ترک فعل های صورت گرفته از سوی متولیان امر در خصوص  وضعیت کنونی دامداران شدم.