پیام تسلیت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی درگذشت پدر دکتر عباس مقتدایی

.