کفاشان اصفهانی: مسئولان دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنند

در مورخ 6 مرداد امسال جلسه ای با حضور کارشناسان حوزه اصناف دفتر نماینده مجلس و هیأت رئیسه صنف کفاشان، با هدف طرح مشکلات رسته های مرتبط با صنف یادشده، در محل این اتحادیه برگزار شد. اهم مشکلات به شرح نمودار زیر است: