دکتر عباس مقتدایی با اکثریت آراء نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شد

دکتر عباس مقتدایی با اکثریت آراء به عنوان نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای انتخاب شد.

🔸 اعضای هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز عصر مشخص شدند. ابراهیم عزیزی نماینده مردم شیراز به عنوان رئیس، عباس مقتدایی به عنوان نائب رئیس اول، سید محمود نبویان به عنوان نائب رئیس دوم انتخابات شدند.

🔻 قابل ذکر است دکتر مقتدایی از نظر امتیاز ورود به این کمیسیون، رتبه اول را از حیث شرایط لازم برای حضور در این کمیسیون را به دست آورده بود.