از سوی وزارت کشور اسامی تایید صلاحیت شدگان ریاست جمهوری چهاردهم اعلام شد؛ رقابت در شش ضلعی انتخابات

به گزارش تابناک؛ اسامی نهایی تایید صلاحیت شدگان انتخابات ریاست جمهوری جهت اعلام و انتشار رسمی به وزارت کشور ارسال شده است و تا ساعاتی دیگر خبر رسمی در این باره اعلام می شود.