پیگیری تحقق ماجرای همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مطالبات کارگران

دکتر عباس مقتدایی در جمع بازنشستگان اصفهان:
دفتر من مرجع و پناهگاه همه کسانی هست که باید صدایشان در مجلس شنیده شود

🔸 مقتدایی: ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از اموال بازنشستگان را به دولت تکلیف کردیم که برگرداند.

🔸 نماینده مردم اصفهان در مجلس: بخشی ناجوانمردانه دست در جیب صندوق تأمین اجتماعی کرده بودند و پول بازنشسته را در جای دیگر خرج کرده بودند، من به نمایندگی و پشتبانی شما رفتم شکایت و پیگیری و پول بازنشستگان را برگرداندم.