پیام تسلیت رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در پی درگذشت پدر دکتر عباس مقتدایی

.